อะซิโตน Acetone

อะซิโตน Acetone คุณสมบัติเป็นเป็นสารเคมีเนื้อใสเหลวคล้ายแอลกอฮอล์ ระเหยไว ไม่เป็นอันตรายต่อผิว ติดไฟได้ง่าย นิยมใช้เป็น น้ำยาล้างเล็บ ล้างกาว กัดพลาสติก หรือล้างเครื่องมือทำงานเรซิ่นเพื่อถนอมเครื่องมือให้สามารถใช้ได้นานยิ่งขึ้น สามารถแช่เครื่องมือที่ใช้ทำงานเรซิ่นกับอะซิโตนได้เลยเพื่อความสะอาดของเครื่องมือ และสามารถใช้อะซิโตนล้างเครื่องพ่น ที่ใช้พ่นเรซิ่นลงบนชิ้นงานได้ด้วยการเติมอะซิโตนลงบนเครื่องพ่นแล้วฉีดพ่นเรื่อยๆจนไม่เหลือเรซิ่นในเครื่องพ่น หรือเช็ดล้างเครื่องมือช่าง ทั้งลูกกลิ้ง พู่กัน แปรงเป็นต้น

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

SDS Download
easternproducechemical
รหัสสินค้า: EP132 หมวดหมู่: