ธุรกิจของเรา

บริษัทอิสเทิร์น โปรดิวซ์ แอนด์เซอร์วิสเซส จำกัด (Eastern produce and Services.Co.,Ltd) ผู้ผลิต และจำหน่ายสารเคมีสำหรับงานอุตสาหกรรมหลากหลาย ประเภท เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบ และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรม พลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อยจนถึง โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์เคมีที่หลากหลายเพื่อรองรับ ความต้องการอันหลากหลายของตลาด

เรามีความคล่องตัวในการพัฒนาและปรับสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่นำไปใช้งาน เพราะเราเข้าใจว่าความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมมีความ
หลากหลาย เราจึงมีทีมผู้ชำนาญการคอยให้คำปรึกษากับลูกค้า ทดลองหน้างาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพรวมถึงบริการหลัง
การขายที่ดีที่สุด

Close Menu