MC Methylene Chloride

เมทิลีนคลอไรด์ (Methylene Chloride) สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง มีลักษณะของเหลวไม่มีสี ระเหยได้ง่าย มีกลิ่นหอม มักใช้เป็นตัวทำละลาย 

เนื่องจากไดคลอโรมีเทนระเหยได้ง่าย และสามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ได้หลายชนิด จึงเป็นตัวทำละลายที่มีประโยชน์มากในหลายๆกระบวนการทางเคมี

ในงานพียูโฟม ใช้สำหรับเป็นเคมีล้างทำความสะอาดระบบสาย และท่อส่งน้ำยาพียูโฟม เพื่อป้องกันการอุดตันจากการแข็งตัวของน้ำยาโฟมภายในเครื่อง ใช้ล้างคราบพียูที่แห้งแข็ง

ขนาดบรรจุ 200 ลิตร/ถัง

easternproducechemical