น้ำมันเครื่องรถบรรทุกติดแก๊ส Dynamic NGV LA

DYNAMIC NGV LA น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงชนิดเถ้าต่ำ ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเชิงพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก, รถหัวลาก, รถทัวร์ ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV/CNG/LNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง

เบอร์ความหนืด : SAE 15W-40

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร/ถัง และ 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical