น้ำมันเครื่องรถบรรทุก Dynamic Extra Long Drain

DYNAMIC EXTRA LONG DRAIN น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ผสมผสานเทคโนโลยี DDL Booster เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ รองรับมาตรฐานมลพิษไอเสียสูงสุดถึง Euro VI เช่น รถบรรทุก, รถลาก, รถทัวร์ และเครื่องจักรกลหนัก

เบอร์ความหนืด : SAE 10W-40

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร/ถัง และ 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical