น้ำมันเครื่องเรือประมง SEATECH 6000

SEATECH 6000 น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลเรือประมง รักษาความสะอาด และลดการเกิดคราบโคลนดีเยี่ยม ปกป้องเครื่องยนต์ตลอดการใช้งาน และลดการเติมพร่อง ป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเล

เบอร์ความหนืด : SAE 15W-40, 20W-50

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร/ถัง, 200 ลิตร/ถัง (ถังเหล็ก), 200 ลิตร/ถัง (ถังพลาสติก)

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical