RUST PROTECT S303 น้ำยาป้องกันสนิม 3 เดือน ชนิดฟิลม์แห้งเร็ว Dry film

EASTERN RUST PROTECT S303 น้ำยาป้องกันสนิมชนิด Solvent-based ให้ผิวชิ้นงานสวยงาม แห้ง สะอาด ไม่เหนียวเหนอะหน่ะ แตกต่างจากการใช้สารป้องกันสนิมชนิดน้ำมัน เมื่อน้ำยาแห้งจะสร้างชั้นฟิลม์เคลือบผิวโลหะปกป้องจากสนิม และการกัดกร่อน ป้องกันปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิม สร้างชั้นฟิลม์บางปกป้องผิวโลหะจากสนิม การกัดกร่อน ป้องกันปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น (Oxidation) ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเด่นด้านการป้องกันสนิมได้ดีกว่าสารกันสนิมชนิดน้ำมัน เหมาะกับใช้ป้องกันสนิมชิ้นงานโลหะระหว่างผลิต หรือชิ้นงานสำเร็จรูป

ใช้จุ่ม, ทา หรือพ่นเป็นสเปรย์ที่ผิวชิ้นงานโลหะ คุณสมบัติไล่น้ำและความชื้นได้ดีมาก น้ำยาแห้งไว ไม่ทิ้งคราบที่ผิวชิ้นงานโลหะ สารป้องกันสนิมติดทนนานไม่หลุดออกง่าย

การทำงานของน้ำยาป้องกันสนิม EASTERN RUST PROTECT เมื่อน้ำยาสัมผัสที่ผิวของโลหะจะทำหน้าที่ไล่น้ำและความชื้นจากน้ำมันตัดกลึง, มือของพนักงานที่หยิบจับชิ้นงาน หรือความชื้นจากอากาศภายนอก จากนั้นจะเป็นสารป้องกันสนิมเคลือบที่ผิวชิ้นงานโลหะ เกิดเป็นฟิลม์บางๆเคลือบผิวเอาไว้ในขั้นตอนเดียว

สามารถปกป้องผิวโลหะจากสนิมในการจัดเก็บแบบ In door ได้ 3 เดือน และการจัดเก็บแบบ Outdoor ได้ 1 เดือน

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร/ถัง, 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical