PTT น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม GEAR OIL EP

GEAR OIL EP ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม สำหรับเกียร์ทั่วไปประเภทเฟืองตรง และเฟืองเฉียง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพชนิดสารรับแรงกดสูง ช่วยปกป้องฟันเฟืองเกียร์จากสภาวะการทำงานหนักได้เป็นอย่างดี

เบอร์ความหนืด : ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical