PTT น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ชนิดเฟืองหนอน DRIVERA W

Drivera W น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมที่พัฒนาสูตรจากน้ำมันแร่คุณภาพสูง ผสมกับน้ำมันสังเคราะห์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น โดยการลดแรงเสียดทานที่ผิวโลหะ ช่วยลดการสึกหรอและเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่นให้กับฟันเฟืองเกียร์ เหมาะสำหรับเฟืองเกียร์อุตสาหกรรมประเภท เฟืองหนอน (worm gear)

เบอร์ความหนืด : ISO VG 460

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical