PTT น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม ชนิดเกียร์เปิด DRIVERA SMR

Drivera SMR น้ำมันสำหรับเกียร์เปิดอุตสาหกรรม (Open Gear) ผลิตจากน้ำมันที่ความหนืดสูงพิเศษ ผสมสารสารเพิ่มคุณภาพเฉพาะเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการยึดเกาะและรับแรงกดสูง ทำให้ปกป้องฟันเฟืองเกียร์จากการสึกหรอได้อย่างดี

เบอร์ความหนืด : 100 °C, cSt – 105, 130, 180, 220, 280, 460

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical