SC-KLEAN 168 เคมีล้างตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์, คอนเดนเซอร์, ชิลเลอร์, บอยเลอร์

SC-KLEAN 168 เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดตะกรัน สนิม และหินปูนในระบบ คูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling tower), ชิลเลอร์ (Chiller), บอยเลอร์ (Boiler), ระบบ Heat exchanger บริเวณที่มี ตะกรัน และ หินปูนจับติดอยู่ ซึ่งถ้าไม่มีการล้างทำความสะอาดจะทำให้เกิดการกัดกร่อน สร้างความเสียหายต่อเครื่องจักร และสิ้นเปลืองพลังงาน SC-KLEAN 168 จึงถูกออกแบบเพื่อทำความสะอาดด้านนี้โดยเฉพาะ

  • ผสมสารอินฮิบิเตอร์ (Inhibitor) เพื่อการล้างทำความสะอาด และปกป้องในขั้นตอนเดียวกัน
  • สามารถแทรกซึม โดยปฏิกริยา ไฮกรอสดอบิกค์ ลงในเนื้อตะกรันทำให้หลุดง่าย
  • ไม่เป็นอันตรายต่อ อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง แหวน ลูกสูบ ซีลยาง

ขนาดบรรจุ : 22 กิโลกรัม/ถัง

easternproducechemical