เคมีล้างอลูมิเนียม ฟินคอยล์ (FINCOIL) ในระบบปรับอากาศ

FIN-KLEAN 666 เป็นเคมีสำหรับล้างคอยล์แอร์ชนิดเข้มข้น ประสิทธิภาพสูงในการล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ (Fincoil) ของระบบปรับอากาศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของระบบปรับอากาศ กำจัดคราบสกปรกที่ฝังตัวกับแผงฟินคอยล์แอร์ได้มีประสิทธิภาพ

  • ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ ไม่ทำอันตรายต่อสารเคลือบผิวฟินคอยล์
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของระบบปรับอากาศ

ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม/ถัง

TDS Download SDS Download

easternproducechemical
รหัสสินค้า: FF011 หมวดหมู่: