PTT น้ำมันไฮดรอลิก ลอง ไลฟ์ HYDRAULIC LONG LIFE

Hydraulic Long Life น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรมคุณภาพสูงพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม อายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำมันไฮดรอลิกทั่วไป ผสมสารป้องกันการสึกหรอคุณภาพสูง ทำให้มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการสึกหรอที่ดีเยี่ยม ช่วยปกป้องอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรได้อย่างดี ช่วยให้เครื่องจักรสามารถส่งกำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถต้านทานการเสื่อมสภาพได้ดีมาก จึงช่วยป้องกันการเกิดคราบสกปรกและคราบจับติดภายในระบบไฮดรอลิกทำให้มีอายุการใช้งานของน้ำมันยาวนาน

เบอร์ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68, 100

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical