PTT น้ำมันถ่ายเทความร้อน HITEMP 500

HITEMP 500 เป็นน้ำมันถ่ายเทความร้อนที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานพาราฟินิกที่มีความเสถียรทางความร้อนสูง มีสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ส่งผลทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แนะนำให้ใช้ในระบบถ่ายเทความร้อนแบบปิดที่ไม่ได้ให้ความร้อนโดยตรงกับน้ำมัน

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical