BOILER 238 เคมีป้องกัน และกำจัดตะกรันในบอยเลอร์

BOILER 238 เป็นสารป้องกันตะกรันหินปูนในหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูงจากอเมริกา ตะกรันในหม้อไอน้ำ หรือบอยเลอร์ (Boiler) จะทําหน้าที่คล้ายเป็นฉนวนป้องกันการถ่ายเทความร้อน ระบบน้ำป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไป โดยทั่วไปน้ำที่ป้อนเข้าไปในระบบจะมีสิ่งเจือปน และมีสารประกอบของๆแข็งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเช่น แคลเซี่ยม และซิลิกา รวมอยู่ด้วย สารเหล่านี้ เมื่อได้รับการรวมตัวกัน นานเข้าจะตกผลึกไปเกาะตามผนังในหม้อไอน้ำเป็นหินปูน

  • ผสมสารปรับสภาพตะกอน (Sludge Conditioning) เพื่อให้ตะกอนหรือสลัดจมีสภาพลื่นไหลกำจัดทิ้งได้ง่าย
  • ป้องกันตะกรันหินปูน ในระบบบอยเลอร์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของบอยเลอร์ ประหยัดพลังงาน

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

easternproducechemical