การจัดเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ถูกต้อง และเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่บางครั้งอาจจะถูกมองข้ามไป ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพลงไปตามระยะเวลา แต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพคงเดิมไว้ได้มากที่สุด ป้องกันน้ำมันหล่อลื่นไม่ให้เกิดการปนเปื้อน การจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการจัดเก็บได้ยาวนาน 3 ปี – 5 ปี เลยทีเดียว

ควรจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นในที่ร่ม

การจัดเก็บในที่ร่มเป็นการจัดเก็บที่เหมาะสมที่สุด ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้น อากาศ และฝุ่นละออง เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และทำให้ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตามคำแนะนำดังนี้

🔺สถานที่จัดเก็บต้องมีการระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก

🔺อุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บไม่เกิน 45 °C ไม่ร้อนอบอ้าวจนเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพ

🔺ไม่ควรเปิดฝาภาชนะจัดเก็บหากยังไม่ได้ใช้งาน

🔺หากเป็นถังจัดเก็บ 200 ลิตร ถ้าวางถังในแนวนอนได้จะยิ่งดี โดยใช้ลิ่มกั้นไม่ให้ถังกลิ้งได้ และให้ฝาถังทั้ง 2 รูนั้นอยู่ในแนว 3 และ 9 นาฬิกา

🔺ควรทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม และการเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ควรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไฟไหม้

🔺เมื่อเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเสร็จแล้วควรปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

🔺หากเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประเภทจาระบี ควรจัดเก็บในที่ร่ม เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดซึ่งทำให้น้ำมันแยกออกจากเนื้อจาระบี

🔺หลังจากใช้งานควรปาดผิวหน้าจาระบีให้เรียบเสมอ เพื่อป้องกันน้ำมันแยกตัวออกจากเนื้อจาระบี และควรปิดฝาภาชนะให้สนิทเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรก

หากจำเป็นต้องจัดเก็บกลางแจ้งควรทำอย่างไร?

ตามที่เกริ่นไปว่าการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมที่สุดควรจัดเก็บในที่ร่ม แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไว้กลางแจ้ง เนื่องจากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย ควรมีข้อระมัดระวังเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นดังนี้

🔺หากเป็นถังจัดเก็บ 200 ลิตร ควรวางถังในแนวนอน โดยใช้ลิ่ม ท่อนไม้ หรือ ก้อนอิฐ กั้นไม่ให้ถังกลิ้งได้ และให้ฝาถังทั้ง 2 รูนั้นอยู่ในแนว 3 และ 9 นาฬิกา เพื่อให้น้ำมันเป็นตัวป้องกันอากาศภายนอก

🔺หากวางถังน้ำมันซ้อนกันไม่ควรซ้อนน้ำมันเกิน 3 ชั้น

🔺คลุมถังด้วยผ้ายางหรือพลาสติกเพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นละออง

🔺หากวางถังในแนวตั้ง ควรมีขอนไม้หนุนด้านล่างให้เอียง เพื่อป้องกันน้ำขังบริเวณฝาของถังน้ำมัน ลดปัญหาตัวถังเกิดสนิม

🔺สำหรับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานหากมีการจัดเก็บที่เหมาะสมจะมีอายุการจัดเก็บ 3-5 ปีนับจากวันที่ผลิต (MFD ที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์) ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของสถานที่จัดเก็บ

🔺หากเก็บผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไว้นานๆ และต้องการนำมาใช้งาน สามารถทดสอบเบื้องต้นโดยการเขย่าภาชนะบรรจุเพื่อให้สารองค์ประกอบในน้ำมันกระจายทั่วเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทใส่ภาชนะใสแล้วสังเกตสีตะกอน และฟองน้ำมัน หากน้ำมันมีลักษณะปกติและฟองน้ำมันหายไปภายในระยะเวลาไม่นานหลังจากเขย่า นั่นแสดงว่าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นได้ตามปกติ

ข้อแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

❌ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำมัน หรือ สารหล่อลื่นโดยตรงเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผิวหนัง ระวังเสื้อผ้า ถุงมือ ถุงเท้า ไม่ให้เปียกน้ำมัน ถ้าเปียกน้ำมันควรถอดเปลี่ยนทันทีเมื่อเสร็จงานนั้นๆ ถ้าน้ำมันสัมผัสร่างกาย แล้วเกิดอาการระคายเคือง ให้รีบล้างด้วยสบู่ (ไม่ควรใช้ผงซักฟอก) สามารถชโลมบริเวณที่น้ำมันสัมผัสร่างกายด้วยยาน้ำคาลาไมด์เพื่อลดอาการคัน หากยังเกิดการระคายเคืองอยู่ให้ปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์

❌ควรหลีกเลี่ยงการสูดดมน้ำมัน หรือ สารหล่อลื่น หากสูดดมในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองในหลอดลม และปอด อาจเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพักผ่อนในที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเท หากหมดสติเนื่องจากขาดออกซิเจนให้รีบนำส่งแพทย์ทันที

❗️หากต้องปฏิบัติงานที่มีการสัมผัสกับน้ำมัน หรือ สารหล่อลื่น ควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา ที่ปิดจมูก ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้ากันลื่น

❗️หากน้ำมันกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาทันทีโดยให้น้ำสะอาดไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาทีหากเกิดอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

❌ห้าม ใช้ปากดูดน้ำมันจากสายยาง เพราะอาจทำให้น้ำมันเข้าปาก และลงสู่กระเพาะอาหารอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดท้องและก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้ากลืนกินน้ำมันเข้าสู่กระเพาะอาหารให้ดื่มนม หรือ น้ำอุ่นประมาณ 1/4 ลิตร แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ! ห้ามล้วงคอให้อาเจียน ! เพราะอาจทำให้น้ำมันที่สำรอกออกมาไหลย้อนเข้าหลอดลมและปอดเป็นอันตรายได้

เครดิต : PTT Lubricant

easternproducechemical

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น