อุตสาหกรรมผลิตยาง

อุตสาหกรรมผลิตยางนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และยางสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ฉนวนกันความร้อน สายพาน ที่หุ้มด้ามจับไม้กอล์ฟ เป็นต้น โดยมีกำลังการผลิตและอัตราการส่งออกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการใช้งานน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต หรือน้ำมันผสมยาง (Process Oil) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวนด์ก่อนขึ้นรูปเป็นยางสำเร็จรูปประเภทต่างๆ 

กระบวนการผลิตยาง (Rubber Processing)

กระบวนการผสมยางคอมปาวนด์ (Compound Mixing)

ขั้นตอนการนำเอาน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตผสมกับวัตถุดิบตั้งต้นอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ สารเคมี สารเสริมแรง เป็นต้น เพื่อช่วยลดแรงเสียดทาน ลดความร้อนที่เกินขึ้นในกระบวนการผสม

ผลิตภัณฑ์ : ยางคอมปาวน์ (Rubber Compound)

กระบวนการขึ้นรูปยาง (Forming)

ขั้นตอนการขึ้นรูปยางให้ได้ตามรูปร่างตามที่ต้องการ โดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปยางต่างๆ เช่น การขึ้นรูปแบบกดอัด แบบฉีด เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ : ยางสำเร็จรูป (Finish Products) เช่น ยางรถยนต์ หนังยาง ฉนวนกันความร้อน สายพาน

ชนิดของน้ำมันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาง (Processing Oil Types)

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดพาราฟินิก (Paraffinic Process Oil)

  • สีเหลืองใสจนถึงไม่มีสี ขึ้นกับระดับความบริสุทธิ์ของน้ำมัน
  • มีความเสถียรของสีสูง ช่วยรักษาความเสถียรของสีผลิตภัณฑ์
  • มีกลิ่นในระดับต่ำ
  • มีความเป็นพิษต่ำมาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวน์สำหรั
  • อุตสาหกรรมลิตยางรถยนต์และยางสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น หนังยาง ฉนวนกันความร้อน เป็นต้น

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดแนฟทานิก (Naphthenic Process Oil)

  • สีเหลืองถึงสีเหลืองใส
  • มีความสามารถในการทำละลายสูง จึงผสมเข้ากับยางได้ดี
  • มีความเป็นพิษต่ำมาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวน์สำหรับอุตสาหกรรมลิตยางรถยนต์ รวมถึงยางรถยนต์สีเขียว (Green Tires) และยางสำหรับส่งออก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดแนฟทานิกผสม (Naphthenic Black Oil)

  • น้ำมันสูตรพิเศษ ผลิตจากน้ำมันชนิดแนฟทานิกและน้ำมันอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำชนิด RAE ที่มีความหนืดสูง
  • สีเหลือง
  • มีความสามารถในการทำละลายสูง จึงผสมเข้ากับยางได้ดี
  • มีความเป็นพิษต่ำมาก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
  • ใช้เป็นตัวเลือกทดแทนน้ำมันอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำชนิด TDAE ได้
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวน์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบดั้งเดิม (Aromatic Process Oil)

  • สีดำถึงดำอมเขียว
  • มีความสามารถในการทำละลายสูง จึงผสมเข้ากับยางได้ดี
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวน์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำ (Low Aromatic Process Oil)

  • แบ่งเป็น 3 เกรด คือ Treated Distillate Aromatic Extract (TDAE), Residual Aromatic Extract (RAE) และ Treated Residual Aromatic Extract (TRAE)
  • สีดำถึงดำอมเขียว
  • มีความสามารถในการทำละลายสูง จึงผสมเข้ากับยางได้ดี
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในกระบวนการผสมยางคอมปาวน์สำหรับอุตสาหกรรมลิตยางรถยนต์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

ผลิตภัณฑ์น้ำมันผสมยาง (Processing Oils)

 • PARAFEX น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดพาราฟินิก (Paraffinic Process Oil)
 • WHITECH น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดพาราฟินิก (Paraffinic Process Oil) ที่มีความบริสุทธิ์สูงมาก
 • NAPHTEX น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตชนิดแนฟทานิก (Naphthenic Process Oil)
 • BLACKTECH น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตชนิดแนฟทานิกผสม (Naphthenic Black Oil) ระหว่างน้ำมันแนฟทานิกและน้ำมันอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำขนิด RAE ที่มีความหนืดสูง
 • AROMEX น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบดั้งเดิม (Aromatic Process Oil)
 • RUBTEDA น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำ (TDAE)
 • RUBBERA น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต ชนิดอะโรมาติกส์แบบมลพิษต่ำ (RAE) มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ TDAE สามารถใช้ทดแทนได้

หากลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันผสมยาง สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียด เทียบสเปคสินค้า หรือส่งอีเมล์มาสอบถามได้ที่ sales@eastern-produce.com