PTT น้ำมันหล่อเย็นงานรีดท่อ STEELCOOL W 01

    STEELCOOL W 01 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็นหรือระบายความร้อนสำหรับกระบวนการแปรรูปโลหะ เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวชิ้นงาน และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับงานรีดท่อเหล็กโดยเฉพาะ

    ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

    ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

    easternproducechemical