PTT น้ำมันคอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR OIL S สำหรับปั๊มลมชนิดสกรู

Compressor Oil S น้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดไร้เถ้า (Ashless) เกรดพรีเมี่ยม ผสมผสานสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ ช่วยให้ปกป้องผิวฟันเฟืองและเพิ่มพูนประสิทธิภาพให้กับเครื่องคอมเพรสเซอร์ อีกทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 4,000 ชั่วโมง

เบอร์ความหนืด : ISO VG 32, 46, 68

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical