จารบีอลูมินั่มคอมเพล็กซ์ Aluminum Complex

จารบีอลูมินั่มคอมเพล็กซ์ ทนความร้อน ลักษณะเนื้อจาระบีเป็นเนื้อเป็นใย (Tacky) เนื้อจารบีค่อนข้างแน่น และเหนียวกว่าปกติ เพื่อช่วยในการยึดเกาะ อายุการใช้งานนานกว่าจารบีทั่วไป ใช้ได้ทน ไม่ต้องอัดจารบีบ่อยๆ ใช้กับงานประเภทรอบจัด ทนร้อน ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 260 องศาเซลเซียส

  • ยึดเกาะได้ดี เนื้อจารบีมีลักษณะเป็นไย และเหนียวกว่าจารบีทั่วไป ช่วยการยึดเกาะ และจับติดผิวโลหะได้ดีเยี่ยม ใช้ได้ทน ไม่หลุดง่าย
  • เหมาะสำหรับงานรอบจัด ใช้งานหล่อลื่นป้องกันการเสียดสีของข้อต่อข้อหมุนตลอดเวลา อาทิ เช่น ลูกปืน บู๊ช และซีลต่างๆ อีกทั้งยังใช้ได้ดีกับลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า
  • ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานที่แนะนำ -20 °C ถึง 260 °C

ขนาดบรรจุ : 16 กิโลกรัม/ถัง

ดาวน์โหลด MSDS
easternproducechemical
รหัสสินค้า: EP301 หมวดหมู่: