น้ำยาทำความสะอาดและป้องกัน

Cleaners and protectants

PLASTIC CLEANER

น้ำยาทำความสะอาด เช็ดชิ้นงานพลาสติก

น้ำยาเช็ดชิ้นงานพลาสติก สามารถขจัดคราบ ซิลิโคน น้ำมัน สามารถชะล้าง คราบสกปรก คราบเกาะ
พื้นผิว คราบสลายของสารเคมี และ สิ่งสกปรกต่าง ๆบนชิ้นงานได้เป็นอย่างดีขจัดคราบอ็อกซิเดชั่น คราบฝังแน่น รวมถึงริ้วรอยขีด ข่วนบางๆ อย่างปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของสารท าละลายซึ่งอาจจะทำลายผิว

ANTI-MOSS

น้ำยาป้องกันตะใคร่ในคูลลิ่ง

เคมีภัณฑ์ชนิดน้ำ ใช้สำหรับเติมในระบบคลูลิ่ง ทาวเวอร์ ทั้งแบบทรงกลมและแบบทรงสี่เหลี่ยม เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำในระบบให้อยู่ในค่าปกติ มีคุณสมบัติ เพื่อทำปฏิกิริยากับตะกรันและสนิม ในระบบคลูลิ่ง ทาวเวอร์เท่านั้น โดยจะไม่ทำปฏิกิริยากับ โลหะหนัก/ท่อต่างๆ สามารถป้องกันและกำจัดตะกรันและสนิม
ในระบบคลูลิ่ง ทาวเวอร์ ทำให้เครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เป็นเคมีภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาโดยเน้น เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเป็นหลัก ทั้งยังไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

PAINT STRIPPER

น้ำยาลอกสี

น้ำยาลอกสีชนิด Solvent base ไม่มีส่วนผสมของน้ำกรด โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์มีลักษณะเป็นน้ำใส สามารถลอกสีเคลือบต่างๆ เช่น สีโพลียูรีเทน สีอีป๊อกซี่ สีน้ำมันเคลือบเงา น้ำมันวาร์นิช สีแลคเกอร์ สีพ่นอุตสาหกรรม ฯลฯ และไม่ทำลายพื้นผิวที่ลอกสีออก

RELEASE AGENT

น้ำยาถอดแบบ

น้ำยาถอดแบบ เป็นผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต้องทำการหล่อแบบพิมพ์ชิ้นงานพลาสติกและยาง โดยเมื่อนำไปทาลงบนแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์เคลือบถอดแบบนี้จะสร้างพื้นผิวแบบบางพิเศษที่มีความร้อนคงที่ ซึ่งจะเชื่อมประสานกับผิวด้านนอกของแม่พิมพ์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมี จึงไร้ซึ่งสิ่งเจือปนและลดค่าใช้จ่ายในการผลิต มีทั้งแบบชนิดที่เป็น Silicone base, Wax base และ Fluorocarbon base ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งานของลูกค้า

CODE DESCRIPTION PACKAGEING
รหัสสินค้า รายการสินค้า ขนาดบรรจุ
EP101 Oil Slick Degreaser น้ำยากรีสเซอร์ (ล้างคราบน้ำมัน) 20,30 Ltr./Pail
EP102 Plastic Cleaner (Repid dry effect) น้ำยาเช็ดชิ้นงานพลาสติก(แห้งเร็ว) 20,30 Ltr./Pail
EP103 Plastic Cleaner (Slow dry effect) น้ำยาเช็ดชิ้นงานพลาสติก(แห้งช้า) 20,30 Ltr./Pail
EP104 Contact Cleaner (Non-Flammable) น้ำยาทำความสะอาดคอนแทคแบบไม่ติดไฟ 20,30 Ltr./Pail
EP105 Contact Cleaner (Flammable) น้ำยาทำความสะอาดคอนแทค 20,30 Ltr./Pail
EP106 Rust Inhibitor น้ำยาป้องกันสนิมสีเขียว, สีน้ำตาล 20,30 Ltr./Pail
EP107 Silicone Lubricant น้ำยาซิลิโคนหล่อลื่น 20,30 Ltr./Pail
EP108 Cooling Water น้ำยาหล่อเย็นสีใส 20,30 Ltr./Pail
EP109 Coolant น้ำยารักษาหม้อน้ำ 20,30 Ltr./Pail
EP110 Boiler Cleaner น้ำยาล้างหม้อน้ำ 20,30 Ltr./Pail
EP111 Anti Scale (B) น้ำยาป้องกันตะกรันในบอยเลอร์ 20,30 Ltr./Pail
EP112 Anti Scale (C) น้ำยาป้องกันตะกรันในคูลลิ่ง 20,30 Ltr./Pail
EP113 Anti Scale And Rust น้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม 20,30 Ltr./Pail
EP114 Scale Remover น้ำยาล้างตะกรัน 20,30 Ltr./Pail
EP115 Anti-Moss น้ำยาป้องกันตะไคร่ในคูลลิ่ง 20,30 Ltr./Pail
EP116 Moss Remover น้ำยางล้างตะไคร่ 20,30 Ltr./Pail
EP117 Rust Remover น้ำยาล้างสนิม 20,30 Ltr./Pail
EP118 Fincoil Cleaner น้ำยาล้างฟินคอยล์แอร์ 20,30 Ltr./Pail
EP119 Motor Cleaner (Slow dry effect) น้ำยาล้างมอเตอร์ (แห้งช้า) 20,30 Ltr./Pail
EP120 Motor Cleaner (Repid dry effect) น้ำยาล้างมอเตอร์ (แห้งเร็ว) 20 Kgs./Pail
EP121 Stainless Cleaner (W) ล้างสแตนเลสชนิดน้ำ 20 Kgs./Pail
EP122 Stainless Cleaner (C) ล้างสแตนเลสชนิดครีม Kgs.
EP123 Hand Cleaner (Lemon odour) ครีมล้างมือ (กลิ่นมะนาว) Kgs.
EP124 Hand Cleaner ครีมล้างมือ Kgs.
EP125 Paint Stripper น้ำยาลอกสี Gallon.
EP126 Rust Convertor น้ำยาแปรสภาพสนิม Gallon.
EP127 Degreaser System Blockage น้ำยากำจัดสิ่งอุดตัน Gallon.
EP128 Red Varnish น้ำยาวานิชแดง Gallon.
EP129 Clear Varnish น้ำยาวานิขใส Gallon.
EP130 Formula Wax น้ำยาถอดแบบ Foam, PU Kgs.
EPS1001 6PPD Cleaner น้ำยาขจัดคราบ 6PPD Kgs.
CODE DESCRIPTION PACKAGEING
รหัสสินค้า รายการสินค้า ขนาดบรรจุ
EP101 Oil Slick Degreaser น้ำยากรีสเซอร์ (ล้างคราบน้ำมัน) 20,30 Ltr./Pail
EP102 Plastic Cleaner (Repid dry effect) น้ำยาเช็ดชิ้นงานพลาสติก(แห้งเร็ว) 20,30 Ltr./Pail
EP103 Plastic Cleaner (Slow dry effect) น้ำยาเช็ดชิ้นงานพลาสติก(แห้งช้า) 20,30 Ltr./Pail
EP104 Contact Cleaner (Non-Flammable) น้ำยาทำความสะอาดคอนแทคแบบไม่ติดไฟ 20,30 Ltr./Pail
EP105 Contact Cleaner (Flammable) น้ำยาทำความสะอาดคอนแทค 20,30 Ltr./Pail
EP106 Rust Inhibitor น้ำยาป้องกันสนิมสีเขียว, สีน้ำตาล 20,30 Ltr./Pail
EP107 Silicone Lubricant น้ำยาซิลิโคนหล่อลื่น 20,30 Ltr./Pail
EP108 Cooling Water น้ำยาหล่อเย็นสีใส 20,30 Ltr./Pail
EP109 Coolant น้ำยารักษาหม้อน้ำ 20,30 Ltr./Pail
EP110 Boiler Cleaner น้ำยาล้างหม้อน้ำ 20,30 Ltr./Pail
EP111 Anti Scale (B) น้ำยาป้องกันตะกรันในบอยเลอร์ 20,30 Ltr./Pail
EP112 Anti Scale (C) น้ำยาป้องกันตะกรันในคูลลิ่ง 20,30 Ltr./Pail
EP113 Anti Scale And Rust น้ำยาป้องกันตะกรันและสนิม 20,30 Ltr./Pail
EP114 Scale Remover น้ำยาล้างตะกรัน 20,30 Ltr./Pail
EP115 Anti-Moss น้ำยาป้องกันตะไคร่ในคูลลิ่ง 20,30 Ltr./Pail
EP116 Moss Remover น้ำยางล้างตะไคร่ 20,30 Ltr./Pail
EP117 Rust Remover น้ำยาล้างสนิม 20,30 Ltr./Pail
EP118 Fincoil Cleaner น้ำยาล้างฟินคอยล์แอร์ 20,30 Ltr./Pail
EP119 Motor Cleaner (Slow dry effect) น้ำยาล้างมอเตอร์ (แห้งช้า) 20,30 Ltr./Pail
EP120 Motor Cleaner (Repid dry effect) น้ำยาล้างมอเตอร์ (แห้งเร็ว) 20 Kgs./Pail
EP121 Stainless Cleaner (W) ล้างสแตนเลสชนิดน้ำ 20 Kgs./Pail
EP122 Stainless Cleaner (C) ล้างสแตนเลสชนิดครีม Kgs.
EP123 Hand Cleaner (Lemon odour) ครีมล้างมือ (กลิ่นมะนาว) Kgs.
EP124 Hand Cleaner ครีมล้างมือ Kgs.
EP125 Paint Stripper น้ำยาลอกสี Gallon.
EP126 Rust Convertor น้ำยาแปรสภาพสนิม Gallon.
EP127 Degreaser System Blockage น้ำยากำจัดสิ่งอุดตัน Gallon.
EP128 Red Varnish น้ำยาวานิชแดง Gallon.
EP129 Clear Varnish น้ำยาวานิขใส Gallon.
EP130 Formula Wax น้ำยาถอดแบบ Foam, PU Kgs.
EPS1001 6PPD Cleaner น้ำยาขจัดคราบ 6PPD Kgs.
Close Menu