น้ำมันป้องกันสนิม ชนิดป้องกันสนิม 3 เดือน

Rust P303 น้ำมันป้องกันสนิมชนิด 3 เดือน มีคุณสมบัติไล่น้ำได้ดีเยี่ยม ช่วยให้ชิ้นงานสะอาดมีคุณภาพสูงกว่า ให้จุดวาปไฟสูง High-Flash Point จึงมีความปลอดภัยในการใช้งาน ถูกออกแบบเป็นพิเศษ มีกลิ่นอ่อน พร้อมเทคโนโลยี ANTI-HYDRATE FERRIC OXIDE ป้องกันสนิมอันเกิดจากน้ำ ไอเกลือและออกซิเจน เหมาะสำหรับการจัดเก็บชิ้นงานตั้งแต่ระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

เหมาะสำหรับใช้งานป้องกันสนิม ชิ้นงานโลหะระหว่างการแปรรูป และชิ้นงานสำเร็จรูป

ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร / ถัง

easternproducechemical