ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิดควอท QUAT SANITIZER

บลูเทค ควอท ซานิไทเซอร์ สูตรเข้มข้นใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย สำหรับพื้นผิวทั่วไป และสามารถใช้ได้กับพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหาร สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียบริเวณโต๊ะ เคาน์เตอร์ เขียง ผนัง เครื่องมือ และพื้นในครัว รวมถึงผนังในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

easternproducechemical