น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปยาง NBR, EPDM, EVA, Silicone สูตร Non-Silicone

FORMULA WAX EPS2004 – Mold Release Compound Rubber เป็นน้ำยาถอดแบบสูตรน้ำ (Water-based release agent) ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการขึ้นรูป ยางสังเคราห์ (Synthetic rubber), ยางคอมปาวด์ (Compound rubber) ยางอัดขึ้นรูป ( Molded rubber ) NBR, EPDM, EVA สำหรับกระบวนการผลิตแบบ Compression Molding Process และ Injection Molding Process น้ำยาถอดแบบจะไม่ซึมเข้าสู่เนื้องาน สามารถทนอุณหภูมิได้สูง สะดวกต่อการใช้งาน เพียงพ่นหรือทา 1 ครั้ง สามารถอัดแบบ ขึ้นงานได้ต่อเนื่องหลายครั้ง น้ำยาจะสร้างชั้นฟิล์มบาง ๆ บนผิวแม่พิมพ์ ทำให้คุณภาพของชิ้นงานคงที่ ผิวงานสวย

สูตรปราศจากส่วนผสมของซิลิโคน (Silicone free)

อุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง 100°C – 220°C 

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

สินค้ารายการนี้ มีสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่าย และสินค้าที่ปรับสูตรให้ลูกค้าโดยเฉพาะ หากลูกค้าใช้งานน้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ปริมาณมาก ต้องการสูตรน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้ามากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทางเราสามารถปรับสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูล Condition ของกระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่อเราจะได้ช่วยแนะนำน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า อาทิเช่น

  • อุณหภูมิผิวแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต
  • ระยะเวลาในการอบ curing
  • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • รูปถ่าย ภาพตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงขนาดชิ้นงานคร่าวๆ
  • เงื่อนไขอื่นๆ

เพื่อให้ทางเราเตรียมตัวอย่าง หรือนัดหมายเข้าดูหน้างานเพื่อพัฒนาน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของท่าน

ช่องทางการติดต่อ Line Official Account : @epsinfo

easternproducechemical
รหัสสินค้า: EPS2004 หมวดหมู่: