น้ำยาถอดแบบอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า Water based

FORMULA WAX EPS1006 – Mold Release Footware ชนิด Water based น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า (Footwear industry) ประเภท ยาง, EVA หรือ PU เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการผลิตพื้นรองเท้า (Shoe soles) นอกจากต้องการปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์แล้ว ยังอาจจะมีกระบวนการถัดไปคือการนำไปติดกาว หรือ การทำสี ในส่วนนี้หากใช้น้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ผิดประเภทอาจทำให้เกิดปริมาณของเสียที่สูงในกระบวนการผลิต 

สินค้ากลุ่มน้ำยาถอดแบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าของเรา มีทั้งชนิดที่เป็น Solvent based และแบบชนิด Water based สามารถปรับสูตรให้เหมาะสมกับการใช้งานหน้างานของลูกค้าได้ 

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

ดาวน์โหลด TDS ดาวน์โหลด MSDS

สินค้ารายการนี้ มีสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมจำหน่าย และสินค้าที่ปรับสูตรให้ลูกค้าโดยเฉพาะ หากลูกค้าใช้งานน้ำยาถอดแบบแม่พิมพ์ปริมาณมาก ต้องการสูตรน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้ามากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทางเราสามารถปรับสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัท

สามารถแจ้งข้อมูล Condition ของกระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่ใช้ผลิต เพื่อเราจะได้ช่วยแนะนำน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า อาทิเช่น

  • อุณหภูมิผิวแม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิต
  • ระยะเวลาในการอบ curing
  • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • รูปถ่าย ภาพตัวอย่างชิ้นงาน รวมถึงขนาดชิ้นงานคร่าวๆ
  • เงื่อนไขอื่นๆ

เพื่อให้ทางเราเตรียมตัวอย่างให้ทดลอง หรือนัดหมายเข้าดูหน้างานเพื่อพัฒนาน้ำยาถอดแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของท่าน

ช่องทางการติดต่อ Line Official Account : @epsinfo

easternproducechemical
รหัสสินค้า: EPS1006 หมวดหมู่: