น้ำมัน EDM Sparkfluid 102 (Flashpoint 122 °C)

น้ำมัน EDM Sparkfluid 102

Flash point 122 °C

ความหนืด 2.2

เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องสปาร์ค งานแม่พิมพ์โลหะ ถูกออกแบบเป็นพิเศษกลิ่นอ่อน มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง