น้ำมัน EDM Sparkfluid 101 (Flashpoint 75 °C)

น้ำมัน EDM Sparkfluid 101

Flash point 75 °C

ความหนืด 1.5

เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องสปาร์ค งานแม่พิมพ์โลหะ ถูกออกแบบเป็นพิเศษกลิ่นอ่อน มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ขนาดบรรจุ : 200 ลิตร/ถัง