OXYREM 2000

สารกำจัดอ๊อกซิเจน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนในบอยเลอร์

OXYREM 2000 เป็นสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันสนิมในหม้อไอน้ำ หรือบอยเลอร์ (Boiler)  อ๊อกซิเจนในน้ำเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงอีกอย่างหนึ่งของหม้อไอน้ํา เพราะนอกจากจะทําให้ เหล็กเป็นสนิมแล้วยังทําให้เกิดการผุกร่อนขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของหม้อไอน้ํา เกิดการรั่วและทําให้อายุการ ใช้งานสั้นลงอีกด้วย สนิม และการกัดกร่อนในหม้อไอน้ําเกิดขึ้นได้เพราะก๊าซออกซิเจนในน้ําทําปฏิกิริยากับ เหล็กเกิดเป็นสนิมและการกัดกร่อนในที่สุด ปฏิกริยาเคมีของ OXYREM 2000  คงสภาพเป็นสารละลายน้ำอยู่ในหม้อน้ำ และจะระบายออกทิ้งด้วยการ BLOW DOWN  สารเคมีไม่สามารถระเหยปะปนไปกับไอน้ำได้  จึงสามารถใช้ในขบวนการผลิตไอน้ำอย่างปลอดภัย

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง

อัตราการใช้ : เติม OXYREM 2000 ปริมาณ 30ppm (30 กรัมต่อน้ำเติม 1,000 ลิตร) 
(การคำนวณปริมาณการใช้งานโดยละเอียดสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯเพื่อรับคำแนะนำ

วิธีการใช้ : จ่ายน้ำยาโดยปั๊มจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ (Metering/Dosing pump) ลงในถังนํ้าป้อน หรือ เติมสารเคมีเข้าหม้อไอน้ําโดยตรง

ทางบริษัทฯให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำในระบบ WATER TREATMENT ให้ ฟรี!!

 

ติดต่อหาเรา ทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์พร้อมให้บริการคุณ

098-848-8167

sales@eastern-produce.com

Close Menu