BIO-GUARD 101

เคมีป้องกันตะไคร่น้ำ จุลินทรีย์ รา เมือก ในคูลลิ่งทาวเวอร์

BIO-GUARD 101 เป็นสารเคมีในตระกูล Biocide เทคโนโลยีเฉพาะจากอเมริกา ใช้ในการควบคุม จุลินทรีย์ เช่น ตะไคร่น้ำ รา เมือก แบคทีเรีย ในระบบ ในคูลลิ่งทาวเวอร์ และ EVAP ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตะกอนเน่าเหม็น ในระบบหล่อเย็น ทำให้เกิดการอุดตันในท่อ ทําให้การถ่ายเทความร้อน และประสินธิภาพการทํางานของเครื่องจักรลดลง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน และเกิดการกัดกร่อนในระบบ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และบํารุงรักษา

สาเหตุหลักของการเกิด  ตะไคร่น้ำ เมือกจุลินทรีย์ รา และแบคทีเรีย ในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดมาจาก น้ำหมุนเวียนมีการสัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ตลอดเวลา  น้ำหมุนเวียนก็จะดึงเอาฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในอากาศที่อยู่รอบๆมาอยู่ในระบบ ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมคือมี แสงแดดสำหรับสังเคราะห์แสง มีอาหาร และอุณหภูมิที่พอเหมาะจึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์เจริญเติบโต และขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว กลายเป็น แบคทีเรีย, สาหร่าย, รา เมือก หรือ ตะไคร่น้ำจับกันเป็นแผ่นหรือเป็นเมือกจับเกาะติดทั่วไปในคูลลิ่งทาวเวอร์

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม/ถัง 

BIO-GUARD 101 เป็นสารเคมีประสิทธิภาพสูง ที่มีฤทธิ์ในการทำลายหรือฆ่าจุลินทรีย์สาหร่าย และตะไคร่น้ำโดยไม่ทำลายวัสดุโลหะในระบบหล่อเย็น

อัตราการใช้ : เติม BIO-GUARD 101 ปริมาณ 200ppm ทุกๆ 7 วัน (200 กรัมต่อน้ำเติม 1,000 ลิตร) 
(การคำนวณปริมาณการใช้งานโดยละเอียดสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯเพื่อรับคำแนะนำ

วิธีการใช้ : เติม BIO-GUARD 101 ลงในอ่างคูลลิ่งโดยตรง

ทางบริษัทฯให้บริการตรวจวิเคราะห์น้ำในระบบ WATER TREATMENT ให้ ฟรี!!

 

ติดต่อหาเรา ทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์พร้อมให้บริการคุณ

098-848-8167

sales@eastern-produce.com

Close Menu