น้ำมันหล่อลื่น

LUBRICANT& OILS

HYDRAULIC OIL

น้ำมันไฮดรอลิก ทุกเบอร์

น้ำมันไฮโดรลิคจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรงไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับงานถ่ายทอดกำลัง ตลอดจนทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วไหลของระบบ ซึ่งจะทำให้อัตราการไหล หรือความดันของระบบลดลง (Leakage Flow Rate) และช่วยระบายความร้อนโดยทั่วไประบบไฮโดรลิค มีส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ปั๊มสำหรับอัดน้ำมัน ไฮดรอลิคให้มีแรงดันสูงขึ้น วาล์วหรืออุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดัน ทิศทางและปริมาณการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค รวมทั้งชุดลูกสูบ และกระบอกสูบ ปัจจุบันระบบไฮโดรลิค เป็นแบบ Hybrid คือ มีทั้งระบบใบพัดและลูกสูบ ( Vane Pump & Piston Pump)

 

CODEDESCRIPTIONPACKAGEING
รหัสสินค้ารายการสินค้าขนาดบรรจุ
EP401น้ำมันป้องกันสนิมสีใส20,30,200 Ltr./Pail
EP402น้ำมันเครื่อง20,30,200 Ltr./Pail
EP403น้ำมันเกียร์ GL1 เบอร์ 90,14020,30,200 Ltr./Pail
EP404น้ำมันเกียร์ GL4 เบอร์ 90,14020,30,200 Ltr./Pail
EP405น้ำมันเกียร์ GL5 เบอร์ 90,14020,30,200 Ltr./Pail
EP406น้ำมันเกียร์ GL6 เบอร์ 90,14020,30,200 Ltr./Pail
EP407น้ำมันฟูดเกรด เบอร์ 10,20,30,5020,30,200 Ltr./Pail
EP408น้ำมันคอมเพรสเซอร์20,30,200 Ltr./Pail
EP409น้ำมันล้างเครื่อง20,30,200 Ltr./Pail
EP410น้ำมันหล่อเย็นพิเศษ20,30,200 Ltr./Pail
EP411น้ำมันไฮดรอลิก ทุกเบอร์20,30,200 Ltr./Pail
EP412น้ำมันสไลเวย์20,30,200 Ltr./Pail
EP413น้ำมันหล่อลื่นทางลม20,30,200 Ltr./Pail
EP414น้ำมันคัตติ้งออยล์ (ผสมน้ำเป็นสีนม)20,30,200 Ltr./Pail
EP415น้ำมันหยอดโซ่ (ซินเทติกส์)20,30,200 Ltr./Pail
EP416หัวเชื้อน้ำมันเตา20,30,200 Ltr./Pail
EP417น้ำมันทาโมลด์20,30,200 Ltr./Pail
EP418น้ำมันจักรเกรด A20,30,200 Ltr./Pail
CODE DESCRIPTION PACKAGEING
รหัสสินค้า รายการสินค้า ขนาดบรรจุ
EP401 น้ำมันป้องกันสนิมสีใส 20,30,200 Ltr./Pail
EP402 น้ำมันเครื่อง 20,30,200 Ltr./Pail
EP403 น้ำมันเกียร์ GL1 เบอร์ 90,140 20,30,200 Ltr./Pail
EP404 น้ำมันเกียร์ GL4 เบอร์ 90,140 20,30,200 Ltr./Pail
EP405 น้ำมันเกียร์ GL5 เบอร์ 90,140 20,30,200 Ltr./Pail
EP406 น้ำมันเกียร์ GL6 เบอร์ 90,140 20,30,200 Ltr./Pail
EP407 น้ำมันฟูดเกรด เบอร์ 10,20,30,50 20,30,200 Ltr./Pail
EP408 น้ำมันคอมเพรสเซอร์ 20,30,200 Ltr./Pail
EP409 น้ำมันล้างเครื่อง 20,30,200 Ltr./Pail
EP410 น้ำมันหล่อเย็นพิเศษ 20,30,200 Ltr./Pail
EP411 น้ำมันไฮดรอลิก ทุกเบอร์ 20,30,200 Ltr./Pail
EP412 น้ำมันสไลเวย์ 20,30,200 Ltr./Pail
EP413 น้ำมันหล่อลื่นทางลม 20,30,200 Ltr./Pail
EP414 น้ำมันคัตติ้งออยล์ (ผสมน้ำเป็นสีนม) 20,30,200 Ltr./Pail
EP415 น้ำมันหยอดโซ่ (ซินเทติกส์) 20,30,200 Ltr./Pail
EP416 หัวเชื้อน้ำมันเตา 20,30,200 Ltr./Pail
EP417 น้ำมันทาโมลด์ 20,30,200 Ltr./Pail
EP418 น้ำมันจักรเกรด A 20,30,200 Ltr./Pail
Close Menu